INFORMATION

Kao najvredniji resurs modernog doba, informacije predstavljaju gradivnu osnovu na kojoj počiva integrisani medijski i tržišni pristup. Kroz šest ključnih tačaka procesa, informacije se prikupljaju, vrednuju i pretvaraju u strateške šanse.

MEDIA

Različiti mediji, govore različitim jezicima, te svaka informacija dolazi do krajnjih recipijenata u obliku koji se u većoj ili manjoj meri razlikuje kako u odnosu na prvobitnu formu, tako i po osnovu karakteristika kanala putem koga se emituje. Stvarnu sliku o tome kako nas doživljavaju i interpretiraju možemo imati samo ukoliko posmatramo celinu, a ne pojedinačne fragmente ukupne medijske scene.

ANALYTICS

Kada raspolažemo relevantnim informacijama, moguće je pristupiti njihovoj dubinskoj analizi i uočiti obrasce koji nam ukazuju na načine na koje nas percipiraju javnosti kojima se obraćamo, odnosno shvatiti kako govore o nama.

STRATEGIC PLANNING

Nakon dijagnostike i sveobuhvatne analize problema pristupa se strateškom planiranju koje obuhvata sve ključne aktivnosti koje je neophodno preduzeti kako bi se ostvarili željeni ciljevi. Bez obzira da li se radi o kreativnom ili logističkom pristupu, planiranje omogućuje da prepoznamo gde treba da idemo – osvetljavajući put od osnovne ideje pa sve do trenutka u kome se ostvaruje direktan kontakt sa našim javnostima.

Ninamedia je već 18 godina nacionalni tržišni lider u uslugama media monitoringa. Osim praćenja i analize medijskog sadržaja uspešno smo se pozicionirali u segmentu istraživanja tržišta i javnog mnjenja. U saradnji sa partnerskim kompanijama članicama NIMMA HUB-a pružamo usluge poslovnog savetovanja, edukacije, strateškog komuniciranja, razvoja i implementacije logističkih rešenja.


HEAD OFFICE
21000 Novi Sad
Futoška 71
+381 (21) 475 42 00
office@nimmahub.rs

REPRESENTATIVE OFFICE
11000 Beograd
Vojvode Milenka 21
+381 (11) 362 12 75
www.nimmahub.rs
TOP